موقعیت جغرافیای کارخانه

 

 

مسئول هماهنگی :  09131680370  طباطبائی

 

ارتباط با مسئول هماهنگی علاوه بر تماس از طریق واتساپ و تلگرام نیز مقدور خواهد بود.

 

آدرس کارخانه کارتن و ورق سازی زرین نگار چهلستون:

اصفهان شهرک صنعتی سجزی – فاز توسعه – شرکت کارتن سازی  زرین نگار چهلستون

 

nama