موقعیت جغرافیای کارخانه

 

 

مسئول هماهنگی :  09131680370  طباطبائی

 

ارتباط با مسئول هماهنگی علاوه بر تماس از طریق واتساپ و تلگرام نیز مقدور خواهد بود.

 

آدرس کارخانه کارتن سازی زرین نگار چهلستون:

اصفهان شهرک صنعتی سجزی – فاز توسعه – شرکت کارتن سازی  زرین نگار چهلستون

 آدرس کانون:

 اصفهان ،باقوشخانه به سمت میدان قدس ،نبش کوچه شماره 10 -کانون  آگهی وتبلیغات رسا

شماره تماس کانون:34476884

 

nama