wahtsapp

اشکال هندسی کارتن

به کمک تصویر با انواع اشکال هندسی کارتن و جعبه از جمله استاندارد جهانی fefco آشنا خواهیم شد. 
 

در ادامه مطالب این بخش کاربردی ترین طرح های جعبه و کارتن را می توانید در قالب فیلم مشاهده بفرمائید.

 تذکر:ویدئو بالا ترکیب هشت مورد زیر می باشد

 

یکی از پر کاربردترین نمونه های بسته بندی به حساب می آید