eitaa


قیمت ضایعات کارتن

 

 قیمت خرید ضایعات کارتن

در تاریخ 1401/05/01

پس از افزایش قیمتها و نزدیک شدن قیمت هر کیلو ضایعات به بیش از 7000 تومان اکنون و به خاطر تقاضای کم مجدد قیمت ضایعات سیر نزولی گرفته و اینک هر کیلوگرم ضایعات تمیز کمتر از 7000 تومان می باشد   (برای استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید).

یزد ................................ 5400 تومان

اصفهان............................  5600 تومان

شیراز ............................. ؟؟ تومان

کرمانشاه .......................... 6100 تومان

بابل ...............................  ؟؟ تومان

مشهد .............................  5400 تومان

خوزستان..........................  ؟؟ تومان

نیشابور .......................... 5400 تومان

قم، رشت، اشتهارد ............................... 6500 تومان

همدان .............................  ؟؟ تومان

 

برخی نکات قابل توجه ضایعات کارتن:

* قیمت های اعلام شده ضایعات کارتن در محل تحویل (کارخانه) بعد از وزن کشی و کسر درجه ناخالصی بصورت نقد پرداخت خواهد شد. 

* قیمتهای اعلام شده برای خرید ضایعات کارتن می باشد. وجود هرگونه ضایعات دیگر به عنوان ناخالصی کسر می گردد، حتی ضایعات کاغذ و کتاب که از نظر قیمتی به مراتب بیشتر از آخال کارتن هست (قیمت کتاب و دفتر امروز حدود 8100 تومان می باشد) ولی جزء ناخالصی محسوب و از وزن بار کسر می گردد.

* وجود آب و رطوبت نامتعارف از پارامترهای ناخالصی در ضایعارت کارتن محسوب می گردد.

*درست است که چرخه تولید کارتن و جعبه از درختان و ضایعات کشاورزی مانند تفاله های نیشکر شروع میشود ولی در بسیاری از کارخانه های ساخت کاغذ و خصوصا مقوا تولیدشان از ضایعات و آخال کاغذ و کارتن شروع میشود و شاید درصد کمی از پالپ خالص استفاده کنند.

در صورت تمایل می توانید روش تولید کاغذ و مقوائی که با ضایعات و آخال تولید میشود را در مقواسازی در اصفهان مطالعه کنید.


z3