eitaa

آرایشی بهداشتی
این نمونه اغلب با مقواهای سبک(گرماژ کمتر از 350 گرم) تولید میشود و متناسب با نوع کیفیت محصول از مقوای پشت طوسی و اگر کیفیت بالاتری مدنظر باشد از مقوای ایندربرد که مقوائی کاملا بهداشتی هست استفاده میشود. میزان گرماز مقوا به حجم و وزن محصول بستگی دارد. هر قدر وزن محصول بیشتر باشد باید از مقوا با گرماژ بالاتر بهره برد.