eitaa

 صنایع مرتبط با کارتن سازی

در این بخش به مهمترین صنایع مرتبط با ساخت کارتن یعنی کاغذهای مخصوص کارتن سازی ، ورق سازی و در نهایت ضایعات (آخال کارتن) خواهیم پرداخت. ورق کارتن؛ صفحات مسطحی هستند که ساختار اصلی کارتن راتشکیل میدهند. ورق کارتن از کاغذهای مسطح و موجدار به هم چسبیده ای ساخته میشود که عمدتا مواد اولیه آنها کاغذ های بازیافت می باشد.

ورق کارتن

ورق کارتن

ورق کارتن

ورق با کیفیت مهم ترین پارامتر تولید کارتن، خواهد بود. شرکت کارتن سازی زرین نگار چهلستون مفتخر است در راستای ارائه ورق کارتن اقدام به راه اندازی خط تولید ورق نموده و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا کوشیده است علاوه بر کاهش هزینه تولید، سرعت و کیفیت مناسب را هم لحاظ نماید. در صورت تمایل به اطلاعات تخصصی در رابطه با انواع ورق کارتن، به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

Read more

کاغذ در صنعت کارتن سازی

کاغذ در صنعت کارتن سازی

کاغذ در صنعت کارتن سازی

جنس کارتن از کاغذهای مخصوص کارتن سازی با گرماژ حدود 130 گرم می باشد. این کاغذها از پالم ضایعات کارتن و پالم درختان و ضایعات کشاورزی تولید میگردد. متناسب با اینکه درصد پالم کدام یک بیشتر باشد با اسامی کرافت، شبه کرافت، لاینر، تست، تست لاینر و بازیافتی رایج هستند. جهت آشنائی بیشتر با صنعت کاغذ و همچنین قیمت برخی از کاغذها به ادامه مطلب مراجعه نمائید.

Read more

ضایعات کارتن

ضایعات کارتن

ضایعات کارتن

ضایعات کارتن را که آخال نیز اطلاق می کنند می توان یکی از پایه های ثابت در صنعت کاغذ بشمار برد. در ادامه مطالب میتوانید قیمت ضایعات در شهر های مختلف را ملاحظه نمائید. 

Read moreچرخه تولید کارتن

تصویر زیر فرآیند و سیکل چهارگانه تولید کارتن را که از ضایعات و آخال شروع و در یک سیکل دورانی دوباره به ضایعات میرسد را ملاحظه میفرمائید. با کلیک بر نشانه مثبت هر تصویر می توانید مطالب مربوط به آن بخش را هم مطالعه نمائید 

ضایعات کارتن

ضایعات کارتن

  گام اول تولید، بازیافت ضایعات کاغذ و آخال کارتن می باشد.

ادامه ...

کاغذ کارتن سازی

کاغذ کارتن سازی

گام دوم جهت ساخت کارتن، کاغذ جهت ساخت ورق می باشد.

کارتن

کارتن

  گام آخر تولید کارتن و به نوعی شروع دوباره تولید کارتن.

ادامه ...