برای ارتباط از طریق واتساپ: اینجا کلیک کنید

فهرست مطلب

 

آیا روش چاپ مخمل را میدانید ؟

در چاپ مخمل ابتدا طرح، نقش یا نوشته را که به صورت خطی تهیه شده را به روش چاپ سیلک اسکرین شابلون سازی می کنیم. سپس نمونه مورد نظر را بر روی یک سطح صاف قرار داده و شبیه به چاپ سیلک عمل می کنیم. با این تفاوت که به جای رنگ در این چاپ از چسب استفاده می کنیم. به محض چسب دار شدن سطح مورد نظر، پودر مخمل به آن پاشیده می شود. پس از خشک شدن سطح مورد نظر، پودرهای اضافی اطراف محل چسب را با مختصری تکان جدا می کنیم. توجه داشته باشید که مرحله مخمل پاشیدن را نمی توان با دست انجام داد، چرا که نه تنها پودر مخمل به درستی در بافت چسب فرو نمی رود بلکه پودرها به طور ناهموار در سطح چاپی قرار می گیرند. به همین دلیل به دو شیوه زیر عمل می کنیم:

1. شیوه پنوماتیک: پودر مخمل را با استفاده از پمپ های باد به روی سطح چسب خورده پاشیده می شود و می چسبد. (این شیوه منسوخ شده است.)

2. شیوه الکترو استایتک: در این شیوه میدان الکترو استاتیکی توسط جریان برق ایجاد می کنیم. سطح مورد نظر را در آن میدان گذاشته و هم زمان پودر در میدان پاشیده می شود. در اثر این عمل ذرات بسیار ریز پودر که قطری در حدود 0.4 میلی متر دارند با شدت و عمود بر سطح مورد نظر درون محل چسب دار فرو می روند. پس از پر شدن سطح، میدان الکترو استاتیک قطع و کار مورد نظر پس از خشک شدن با مختصری تکان ذرات اضافی پودر را از دست می دهد.

چاپ مخمل را به دلیل استفاده از چسب فلوک، چاپ فلوک نیز می نامند. این چسب بایستی پس از خشک شدن به مدت 10 دقیقه در دمای 120 درجه تثبیت شود تا کار مورد نظر قابل شستشو باشد.