بررسی ضایعات و آخال کارتن

قیمت ضایعات کارتن

 

 قیمت خرید ضایعات کارتن

در تاریخ 99/06/01

قیمت ها روند صعودی و قیمت بیش از 3500 تومان را نشانه گرفته اند و اعلام قیمت در شرایط فعلی مقدور نمی باشد و فقط حدود آن که مبلغی نزدیک 4000 تومان است را می توان بیان کرد (برای استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید).

یزد ................................ 00?? تومان

اصفهان............................ 00?? تومان

شیراز ............................. 00?? تومان

کرمانشاه .......................... 00?? تومان

بابل ...............................  00?? تومان

مشهد .............................  00?? تومان

خوزستان..........................  00?? تومان

گرگان .......................... 00?? تومان

زنجان ...............................  00?? تومان

همدان .............................  00?? تومان

 

برخی نکات قابل توجه ضایعات کارتن:

* قیمت های اعلام شده ضایعات کارتن در محل تحویل (کارخانه) بعد از وزن کشی و کسر درجه ناخالصی بصورت نقد پرداخت خواهد شد. 

* قیمتهای اعلام شده برای خرید ضایعات کارتن می باشد. وجود هرگونه ضایعات دیگر به عنوان ناخالصی کسر می گردد، حتی ضایعات کاغذ و کتاب که از نظر قیمتی به مراتب بیشتر از آخال کارتن هست (قیمت کتاب و دفتر امروز حدود 00?? تومان می باشد) ولی جزء ناخالصی محسوب و از وزن بار کسر می گردد.

* وجود آب و رطوبت نامتعارف از پارامترهای ناخالصی در ضایعارت کارتن محسوب می گردد.

*درست است که چرخه تولید کارتن و جعبه از درختان و ضایعات کشاورزی مانند تفاله های نیشکر شروع میشود ولی در بسیاری از کارخانه های ساخت کاغذ و خصوصا مقوا تولیدشان از ضایعات و آخال کاغذ و کارتن شروع میشود و شاید درصد کمی از پالپ خالص استفاده کنند.

در صورت تمایل می توانید روش تولید کاغذ و مقوائی که با ضایعات و آخال تولید میشود را در مقواسازی در اصفهان مطالعه کنید.


z3