بررسی ضایعات و آخال کارتن

قیمت ضایعات کارتن

 

 قیمت خرید ضایعات کارتن

در تاریخ 1400/05/01

پس از افزایش قیمتها و نزدیک شدن قیمت هر کیلو ضایعات به بیش از 5000 تومان اکنون و به خاطر تقاضای کم مجدد قیمت ضایعات سیر نزولی گرفته و اینک هر کیلوگرم ضایعات تمیز حدود 4000 تومان می باشد   (برای استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید).

یزد ................................ 3900 تومان

اصفهان............................  3900 تومان

شیراز ............................. 00?? تومان

کرمانشاه .......................... 4000 تومان

بابل ...............................  3900 تومان

مشهد .............................  3900 تومان

خوزستان..........................  3600 تومان

گرگان .......................... 3900 تومان

زنجان ............................... 3900 تومان

همدان .............................  3900 تومان

 

برخی نکات قابل توجه ضایعات کارتن:

* قیمت های اعلام شده ضایعات کارتن در محل تحویل (کارخانه) بعد از وزن کشی و کسر درجه ناخالصی بصورت نقد پرداخت خواهد شد. 

* قیمتهای اعلام شده برای خرید ضایعات کارتن می باشد. وجود هرگونه ضایعات دیگر به عنوان ناخالصی کسر می گردد، حتی ضایعات کاغذ و کتاب که از نظر قیمتی به مراتب بیشتر از آخال کارتن هست (قیمت کتاب و دفتر امروز حدود 5000 تومان می باشد) ولی جزء ناخالصی محسوب و از وزن بار کسر می گردد.

* وجود آب و رطوبت نامتعارف از پارامترهای ناخالصی در ضایعارت کارتن محسوب می گردد.

*درست است که چرخه تولید کارتن و جعبه از درختان و ضایعات کشاورزی مانند تفاله های نیشکر شروع میشود ولی در بسیاری از کارخانه های ساخت کاغذ و خصوصا مقوا تولیدشان از ضایعات و آخال کاغذ و کارتن شروع میشود و شاید درصد کمی از پالپ خالص استفاده کنند.

در صورت تمایل می توانید روش تولید کاغذ و مقوائی که با ضایعات و آخال تولید میشود را در مقواسازی در اصفهان مطالعه کنید.


z3