انواع ورق کارتن

فهرست مطلب

  

 قیمت ورق کارتن سازی

 

با توجه به تنوع کیفیت جنس و گرماژ فلوت و همچنین گرماژ کاغذهای مسطح امکان ارائه لیست قیمت کامل و جامعه از ورق کارتن مقدور نخواهد بود.  از طرفی نوسانات بازار هم گاها اجازه آپدیت لیست را از ما می گیرد. بنابراین لیست قیمت ورق کارتن ارائه شده فقط برای اطلاع از قیمت تقریبی بوده و برای اطلاع از قیمتهای به روز و دقیق نیاز به استعلام قیمت کتبی خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

در تاریخ 1400/05/01

  

  ترکیب لایه ها  ...........................................  قیمت (ریال)

ایرانی-ایرانی-ایرانی .........................................   52000

تست لاینر-ایرانی-ایرانی ....................................   57000

سفید درجه 2 -ایرانی-ایرانی ................................   59000

سفید درجه 1-ایرانی-ایرانی ...............................   64000

 سفید راشا -ایرانی-ایرانی ...............................   73000

کرافت ایرانی -ایرانی-ایرانی ................................   60000

کرافت سوپر -ایرانی-ایرانی ..............................   64000

 

ایرانی-ایرانی-ایرانی-ایرانی-ایرانی .......................................   89000

تست لاینر-ایرانی-ایرانی-ایرانی-ایرانی ..................................   94000

کرافت ایرانی-ایرانی-ایرانی-ایرانی-ایرانی ..............................   97000

کرافت سوپر-ایرانی-ایرانی-ایرانی-ایرانی ............................   101000

سفید درجه2-ایرانی-ایرانی-ایرانی-ایرانی ...............................   96000

سفید درجه 1-ایرانی-ایرانی-ایرانی-ایرانی ...............................   101000

سفید راشا-ایرانی-ایرانی-ایرانی-ایرانی .............................. ..  110000

 

    پارامترهای تغییر قیمت ورق

 

* تفاوت قیمت تست لاینربه جای ایرانی .............5000 ریال

* تفاوت قیمت فلوتینگ به جای ایرانی ...............5000 ریال

* تفاوت سفید راشا به جای ایرانی ................  21000  ریال

* تفاوت سفید درجه1 به جای ایرانی ................12000  ریال

* تفاوت سفید درجه 2 به جای ایرانی ...............7000 ریال

* تفاوت کرافت سوپر به جای ایرانی ................ 12000 ریال

* تفاوت کرافت 200 گرم  به جای ایرانی................ 26000 ریال

* تفاوت کرافت ایرانی  به جای ایرانی................ 8000 ریال

  مباحث تکمیلی ورق کارتن

تولید کنندگان کارتن در دنیا برای رهائی از این همه تنوع و رسیدن به زبان مشترک نزدیک به هم اقدام به ابدا علائم اختصاری و محدود کردن تنوع کیفیت کاغذ به کرافت با علامت اختصاری K که نشان دهند تولید شده آن از خمیر بکر(ویرجین صددرصد) و کاغذ تست با علامت اختصاری T که تولید شده از مواد بازیافت است کرده و برای فلوت دو تنوع sc برای فلوت مقاوم و WBF برای فلوت ساخته شده از بازیافت را در نظر می گیرند.

در تعریف این علائم اختصاری، نمایش عدد را به منظور تعیین گراماژ کاغذ در نظر گرفته اند و در آخر علائم اختصاری فلوت ها را هم که در این مقاله آشنا شدیم.

بعنوان مثال یک کارتن سه لایه با ترکیب لایه خارجی از جنس مرغوب (کرافت) 125 گرم و فلوت B از جنس بازیافت 125 گرم و لایه داخلی از جنس بازیافت (تست) با گرماژ 150 گرم را به شکل زیر معرفی می کنند.

K125 /B 125 WBF / T150

در ادامه به کمک علائم اختصاری، کاربرد هر فلوت را متناسب با وزن محصول مشاهده خواهید کرد.

برای کارتن سه لایه و با فلوت B یا E

برای کارتن سه لایه با ترکیب K / T و 125 گرم محصولی با وزن 4 الی 6 کیلو گرم 

برای کارتن سه لایه با ترکیب K / T و 150 گرم محصولی با وزن 8 الی 12 کیلو گرم 

برای کارتن سه لایه با ترکیب K یا T و 200 گرم محصولی با وزن 12 الی 17 کیلو گرم

برای کارتن سه لایه با ترکیب K  گرم200 و T  گرم 300 محصولی با وزن 17 الی 25 کیلو گرم 

برای کارتن سه لایه با ترکیب K / T و 300 گرم محصولی با وزن 25 الی 35 کیلو گرم

برای کارتن پنج لایه و با فلوت BE یا BC  و با لایه وسط از تست به شرح زیر می باشد

برای کارتن پنج لایه با ترکیب K / T و 125 گرم محصولی با وزن 10 الی 15 کیلو گرم 

برای کارتن پنج لایه با ترکیب K / T و 150 گرم محصولی با وزن 15 الی 25 کیلو گرم 

برای کارتن پنج لایه با ترکیب K یا T و 200 گرم محصولی با وزن 25 الی 35 کیلو گرم

برای کارتن پنج لایه با ترکیب K  گرم200 و T  گرم 300 محصولی با وزن 35 الی 40 کیلو گرم 

برای کارتن پنج لایه با ترکیب K / T و 300 گرم محصولی با وزن 40 الی 45 کیلو گرم


خط تولید ورق کارتن سه لایه

خط تولید ورق، دستگاهی به نام Corrugator (کاروگاتور) است که برای تولید فلوت و سپس چسباندن آن بر روی کاغذهای مسطح مورد استفاده قرار می گیرد. 

در مرحله اول ، توسط قرقره های کاغذ مخصوص ساخت فلوت به داخل خط تولید تغذیه می شوند ، در این مرحله کاغذ قبل از تغذیه در محفظه ای گرما و بخار داده میشود تا آماده تولید قلوت گردد. کاغذ فلوت توسط اعمال فشار با سیلندر هایی که قالب فلوت را دارا هستند تولید می گرددند.

در ادامه این مرحله یک طرف از سطح کاغذ موج دار شده را به چسب آغشته می کنند تا با یکی از کاغذهای مسطح  که عموما لایه داخلی کارتن محسوب میشود چسبیده شود. این لایه توسط قر قره های به سمت لایه موجدار هدایت می شود.

قسمت دوم تولید بخشی از دستگاه به نام پشتی دوبل است. در اصل ، پشتیبان دوبل به دنبال یک فرایند مشابه با مرحله بالا ، آستر خارجی یا همان لایه دیگر کاغذ را می چسباند. در طول این فرآیند هم  کاغذها گرم می شود تا اطمینان حاصل شود که اوراق به هم پسبیده و رطوب حاصل از چسب کاملا خشک شود. با افزوده شده هر لایه استحکام ورق مضاعف خواهد شد.