wahtsapp


قیمت ضایعات کارتن

 

 قیمت خرید ضایعات کارتن

در تاریخ 1400/011/01

پس از افزایش قیمتها و نزدیک شدن قیمت هر کیلو ضایعات به بیش از 7000 تومان اکنون و به خاطر تقاضای کم مجدد قیمت ضایعات سیر نزولی گرفته و اینک هر کیلوگرم ضایعات تمیز کمتر از 7000 تومان می باشد   (برای استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید).

یزد ................................ 7000 تومان

اصفهان............................  6900 تومان

شیراز ............................. ؟؟ تومان

کرمانشاه .......................... ؟؟ تومان

بابل ...............................  6800 تومان

مشهد .............................  6800 تومان

خوزستان..........................  5800 تومان

گرگان .......................... ؟؟ تومان

زنجان ............................... ؟؟ تومان

همدان .............................  ؟؟ تومان

 

برخی نکات قابل توجه ضایعات کارتن:

* قیمت های اعلام شده ضایعات کارتن در محل تحویل (کارخانه) بعد از وزن کشی و کسر درجه ناخالصی بصورت نقد پرداخت خواهد شد. 

* قیمتهای اعلام شده برای خرید ضایعات کارتن می باشد. وجود هرگونه ضایعات دیگر به عنوان ناخالصی کسر می گردد، حتی ضایعات کاغذ و کتاب که از نظر قیمتی به مراتب بیشتر از آخال کارتن هست (قیمت کتاب و دفتر امروز حدود 7300 تومان می باشد) ولی جزء ناخالصی محسوب و از وزن بار کسر می گردد.

* وجود آب و رطوبت نامتعارف از پارامترهای ناخالصی در ضایعارت کارتن محسوب می گردد.

*درست است که چرخه تولید کارتن و جعبه از درختان و ضایعات کشاورزی مانند تفاله های نیشکر شروع میشود ولی در بسیاری از کارخانه های ساخت کاغذ و خصوصا مقوا تولیدشان از ضایعات و آخال کاغذ و کارتن شروع میشود و شاید درصد کمی از پالپ خالص استفاده کنند.

در صورت تمایل می توانید روش تولید کاغذ و مقوائی که با ضایعات و آخال تولید میشود را در مقواسازی در اصفهان مطالعه کنید.


z3